Sự kiện khách hàng

4953019c3413d64d8f02

Ngày 29-30/3/2019, KS Nam Cường Hải Dương hân hạnh phục vụ HỘI NGHỊ THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ DUYÊN HẢI BẮC BỘ LẦN THỨ 6, nhiệm kỳ 2016-2021, với sự tham dự và chỉ đạo của các Lãnh đạo TƯ Đảng, Nhà nước Việt Nam cùng các lãnh đạo cao nhất của 13 tỉnh thành khu vực Đồng Bằng và Duyên Hải Bắc Bộ.IMG_5433